Connect with us

Aktualitet

Bum investimesh në infrastrukturën rrugore të Lezhës

Ja cilat njësi do përfitojnë dhe vlerat përkatëse këtë vit elektoral!

Një listë e gjatë ndërhyrjesh në rrugët e Njesisë vendore Lezhe janë pasqyruar në njoftimet e Prokurimeve Publike ndërsa vendi i afrohet zgjedhjeve vendore të majit 2023. Ato janë shpërndarë në çdo Njësi Administrative dhe krahas akseve që nuk kanë patur asnjëherë investim, parashikohen edhe disa rikonstruksione.

Lezha Press ka identifikuar këto ndërhyrje duke paraqitur tabelën e mëposhtme.

 

“Sistemimi dhe asfaltimi i rrugeve rurale dhe urbane ne territorin e Bashkise Lezhe”, i ndare si me poshte vijon: Fondi limit: 250,814,497

1. Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges Ded Shabani – Azem Hajdari”, me vlere 9,949,432 Lek pa Tvsh.

2. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rrugeve te Lagjes Balldre”, me vlere 16,916,343 Lek pa Tvsh.

3. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges Dragushe – Mabe, Dajc”, me vlere 12,580,218 Lek pa Tvsh.

4. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges Zejmen –Gajush”, me vlere 14,082,527 Lek pa Tvsh.

5. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rrugeve te Lagjes Gjader”, me vlere 5,975,316 Lek pa Tvsh.

6. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges hyrse ne fshatin Gocaj, Balldre”, me vlere 3,438,449 Lek pa Tvsh.

7. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se shkolles Kolsh – Gryk Zeze”, me vlere 21,712,006 Lek pa Tvsh.

8. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se Lagjes se re Ishul Shengjin”, me vlere 5,457,756 Lek pa Tvsh.

9. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se Kishes ne qender, Kallmet”, me vlere 6,847,056 Lek pa Tvsh.

10. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se Lumnajes”, me vlere 8,035,470 Lek pa Tvsh.

11. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges “Gentjan Marku”, Piraj – Blinisht”, me vlere 29,641,228 Lek pa Tvsh.

12. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se poshteme te “Kurtalit”, ne Pllane, Zejmen”, me vlere 12,345,786 Lek pa Tvsh.

13. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se Gazullorve”, me vlere 6,236,208 Lek pa Tvsh.

14. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges se Varrezave, Dajc”, me vlere 6,923,115 Lek pa Tvsh.

15. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rrugeve te Lagjes, Shenkoll”, me vlere 24,184,044 Lek pa Tvsh.

16. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges Smt – Ishull Lezhe”, me vlere 10,266,192 Lek pa Tvsh.

17. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rrugeve te Lagjes Spiten dhe Tresh, Zejmen”, me vlere 19,277,331 Lek pa Tvsh.

18. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Tale 1 dhe Rruges se Shkolles”, me vlere 19,932,450 Lek pa Tvsh.

19. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimin dhe Asfaltimin i rruges nga Ura Cenit te shinat e trenit, Lezhe”, me vlere 6,708,675 Lek pa Tvsh.

20. Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Sistemimi dhe Asfaltimi i rrugeve te Lagjes Zejmen, Qender”, me vlere 10,304,895 Lek pa Tvsh.

 

Qytetaret qe nuk e gjejne veten tek keto investime te rendesishme duhet ti adresojne asaj problemin qe kane dhe seriozitetin qe duhet ndjekur.

More in Aktualitet